top of page

Cloc 'Jockele' o ddechrau'r 20fed ganrif

Yn gynnar yn 2020 prynais gloc bach y Goedwig Ddu yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo ar eBay. Cynigiodd y gwerthwr symudiad 'adfeiliedig' arall gydag ef hefyd. Dim ond 8cm o uchder oedd y symudiad hwn, roedd darnau cas ar goll, ond roedd ganddo blatiau cloc pren ac roedd hyn wedi fy gyfareddu i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrhaeddodd y pecyn ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

Yr oedd y symudiad yn amlwg a  dileu … neu oedd e?

Roedd yn amlwg  cloc yn tarddu o'r

Black Forest, a thipyn o ddarllen a rhyngrwyd

ymchwil a gynhyrchodd yr enw

'Jockele cloc' ar gyfer clociau gyda'r math hwn o fach

symudiad gyda phlatiau cloc pren. Y cynharaf

Cynhyrchwyd clociau joceli yn y 1790au, wedi

deildy pren, ac mae nifer o

cynlluniau trenau gwahanol. Mwy o ddarllen

cynhyrchu ffotograff o dudalen o Americanwr

catalog clociau, a gyhoeddwyd ym 1904,

lle'r oedd cynllun penodol y cloc roeddwn wedi'i brynu

ei ddarlunio.

 

Erbyn hyn roedd y cloc yn ddarnau ar y fainc waith, ac er bod tiwns y pinions llusern wedi rhydu drwodd mewn rhai achosion, roedd gwaith yr olwyn a'r collet yn bres, roedd modd glanhau'r arborau, roedd y colynau wedi'u diogelu'n rhannol gan weddillion o yr iraid gwreiddiol, ac roedd wynebau gweithio'r paledi mewn cyflwr eithaf da. Roedd rhywfaint o ddifrod difrifol gan bryfed coed (preswylwyr wedi hen adael!) a gwaith achos ar goll… ond nawr roeddwn i'n gwybod sut olwg ddylai fod ar grib coll y cas.

 

Roedd yn rhaid i mi ailosod yr holl lwyni platiau pres gwreiddiol a rhoi chwe twndel newydd ym mhob un o'r ddau biniwn. Prynais ddarn o bren calch a thorri, a cherfio, y crib newydd, gwneud clawr newydd ar gyfer top y symudiad o ddarn o shim pres, a gwneud dau ddrws ochr newydd i gadw'r llwch allan (yn union fel yr ochr drysau clociau 'plentyn' mwy o faint y Goedwig Ddu, ond ar raddfa fach). Prynais gadwyn fodern 62 dolen y droedfedd o bwysau, a gwnes bwysau pres 200 gram, wedi'i lenwi â phlwm (er bod y gwreiddiol bron yn sicr yn bwysau 'côn pinwydd' haearn bwrw).

 

Bellach mae gen i ychwanegiad newydd hyfryd i wal ein neuadd a, gyda chyfanswm uchder o ddim ond 17 centimetr, mae mor fach, prin y mae fy ngwraig yn gwybod bod cloc arall yn y tŷ!

Photo 1.jpeg
Photo 2.jpeg
Photo 3.jpeg
Photo 4.jpeg
Photo 5.jpeg
bottom of page